MIERNICTWO GEODEZYJNE - PEŁEN ZAKRES USŁUG

Firma szulejko.pl Geodezja Sp. z o.o.  zajmuje się:

– opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,
– wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,

Usługi jakich wykonujemy najwięcej to:

  • ustalanie granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • mapy do celów projektowych
  • mapy do celów projektowych z ustalaniem granic
  • wytyczenia oraz inwentaryzację budynków
  • wytyczenia oraz inwentaryzację przyłączy wodociągowych , kanalizacyjnych i innych sieci
  • badanie stanów prawnych nieruchomości

Jeżeli szukasz takiej usługi to bardzo dobrze trafiłeś. Zachęcamy do kontaktu.