Nasza firma nastawiona jest na obsługę klienta indywidualnego. Specjalizujemy się w podziałach nieruchomości, mapach do celów prawnych, wznowieniach znaków granicznych, ustaleniach przebiegu granic i rozgraniczeniach nieruchomości co stanowi 80% naszych prac i daje nam wysoką pozycję na lokalnym rynku w tej gałęzi geodezji. Dysponujemy duża wiedzą i doświadczeniem przy wykonywaniu podziałów nieruchomości i sporządzaniu dokumentacji dla celów prawnych.

Wykonujemy także zlecenia dla jednostek samorządu terytorialnego: miast i gmin oraz firm z branży budownictwa drogowego.

Dysponujemy uprawnieniami z dziedziny geodezji i kartografii w następujących zakresach:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

4) geodezyjna obsługa inwestycji